รับเขียนโปรแกรม

บริษัทรับเขียนโปรแกรม รับพัฒนาโปรแกรมทุกประเภท

บริษัท หัวใจไอที จำกัด 

บริษัทชั้นนำด้านไอที

รับพัฒนาโปรแกรม , รับเขียนโปรแกรม , รับเขียนแอปพลิเคชั่นและพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆด้าน ที่ทางท่านลูกค้าสนใจจะมีเว็บไซต์และโปรแกรม ที่จะตอบโจทย์และได้รับการพัฒนาโปรแกรมให้ธุรกิจของท่านสะดวกทันสมัย ในยุค 5G ทางเรายินดีให้บริการ 

รับทำเว็บไซต์/รับเขียนโปรแกรม 

รับพัฒนาโปรแกรม/รับเขียนเว็บไซต์

รับพัฒนาโปรแกรม

การ “รับพัฒนาโปรแกรม” อย่างมืออาชีพ

ตอนนี้อะไรก็ต้องเป็นดิจิตอลไปเสียหมดทุกอย่าง หากบริษัทของท่านเป็นบริษัทใหญ่ที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเองก็คงจะไม่เป็นปัญหา แต่หากไม่สามารถรับพัฒนาโปรแกรมเองได้จะมีอยู่ สองทางเลือกด้วยกันคือ 1 ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปและ 2 คือจ้างคนนอกที่รับพัฒนาโปรแกรม รับเขียนโปรแกรมมาช่วยทำให้ แต่เนื่องด้วยธุรกิจมีความหลากหลายและมีการทำงานเฉพาะทาง บางครั้งการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปคงไม่ตอบโจทย์เท่าไรนัก

หัวใจไอที คือบริษัทที่รับเขียนโปรแกรม และรับพัฒนาโปรแกรมเฉพาะทางตามความต้องการของลูกค้า เนื่องจากแต่ละบริษัทมีความต้องการโปรแกรมที่มีความเฉพาะทางในการใช้งานหัวใจไอทีจะเข้ามาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการนั่นเอง

รับเขียนโปรแกรม
เขียนโปรแกรม-พัฒนาโปรแกรม

รับเขียนโปรแกรม     

หัวใจไอที นั้นมีทีม Business Analyst มาช่วยในการรับความต้องการของลูกค้าก่อนการขายรับเขียนโปรแกรม  และนำความต้องการนั้นมาออกแบบซอฟต์แวร์ให้ตรงตามความต้องการ นอกจากนั้นแล้วยังต้องดูไปถึงนักพัฒนาว่ามีนักพัฒนาที่เป็นทั้ง Back End และ Front End มีนักพัฒนาที่ถนัดทำ Back End โปรแกรมของคุณถึงหลักการของ UX และ UI ดังนั้นแล้วจึงหัวใจไอทีมีนักพัฒนาที่เป็น Front End เฉพาะทางเพื่อทำให้โปรแกรมของคุณนั้นออกมาน่าใช้งานมากที่สุด และสิ่งสุดท้ายที่ควรพิจารณาคือ มีทีมดูแลหลังการขาย คุณจะมั่นใจได้เลยว่าหากเกิดปัญหาขึ้นหลังคุณได้รับโปรแกรมมาแล้วนั้นคุณจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว รวมถึงหากคุณมีความต้องการรับเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมในอนาคตทีมดูแลหัวใจไอทีหลังการขายจะยังอยู่ Support คุณปัจจัยเหล่านี้สำคัญมากสำหรับการตัดสินใจ

บริการ-รับพัฒนาโปรแกรม

ขั้นตอนการรับพัฒนาโปรแกรมที่ดี

1.มีการคุยในเรื่องของความต้องการของลูกค้าอย่างแน่ชัดก่อนขั้นตอนรับเขียนโปรแกรม
2.กำหนด Timeline ที่แน่ชัดในการรับพัฒนาโปรแกรมนี้
3.ออกแบบระบบให้กับลูกค้าก่อนว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่
4.ปรับแก้การออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยจะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ของหลักการรับพัฒนาโปรแกรม
5.ตกลงเรื่องความต้องการของลูกค้าให้ชัดก่อนรับพัฒนาโปรแกรมจริง
6.เริ่มพัฒนารับเขียนโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์
7.ลูกค้าสามารถติดตามการพัฒนาโปรแกรมตาม Timeline ที่กำหนด เมื่อโปรแกรมสำเร็จแล้ว จะต้องมีทีมดูแลหลังการขาย

หากการรับเขียนโปรแกรมนั้นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งในขั้นตอนดังกล่าวไป อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างบริษัทที่รับพัฒนาโปรแกรมกับลูกค้า อาจสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีในการทำงานให้กับทั้งสองฝ่าย ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีในการรับพัฒนาโปรแกรมข้อมูลทุกอย่างต้องมีการตกลงกันให้ชัดเจน และมีเอกสารยืนยันการออกแบบโปรแกรมในทุกขั้นตอน

ผลงานของ บริษัท หัวใจไอที จำกัด ที่ได้ร่วมพัฒนาโปรแกรม

1.บางกอกน้อย โมเดล 2.สภากาชาติไทย 3.สลากน้อย

4.พีพีทัวร์ 5.สยามที่รัก 6.Scan&Go

หัวใจไอที พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับทุกๆท่าน

หัวใจไอที-บริษัทรับเขียนโปรแกรม-มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวใจไอที-บริษัทรับเขียนโปรแกรม-พีพีทัวร์
หัวใจไอที-บริษัทรับเขียนโปรแกรม-siam-tee-ruk
หัวใจไอที-บริษัทรับเขียนโปรแกรม-skango