GO 101 Installing VSCode

GO 101 Installing VSCode

Go 101 ดาวน์โหลด ติดตั้ง VSCode และ Go Extension กันเถอะ

1.Download VSCode

ให้เราเปิด browser ไปที่ https://code.visualstudio.com/download เลือกได้ 3 ระบบปฏิบัติการได้แก่ Windows, Linux, Mac ในที่นี้เลือก Windows และ System Installer แบบ 64 bit

 

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้ double click ไฟล์ VSCodeSetup-x64-1.59.0 ดังภาพแล้วเลือก I accept the agreement จากนั้นกดปุ่ม Next >

 

 

คุณสามารถเลือก Path ที่ต้องการ Install VSCode ได้โดยเลือกปุ่ม Browse… แต่เพื่อให้ง่ายในที่นี้เลือกค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดมาให้คือ C:Program FilesMicrosoft VS Code. ดังภาพ จากนั้นกดปุ่ม Next >

กดปุ่ม Next > โดยใช้ค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดมาให้รับทำเว็บไซต์

 

 

ให้เลือก Create a desktop icon และ Add to PATH (requires shell restart) ดังภาพแล้วกดปุ่ม Next >

 

 

ระบบจะแสดงหน้า Ready to Install ขึ้นมา เพื่อให้เราทราบรายละเอียดการ Install VSCode เป็นอย่างไร จากนั้นกดปุ่ม Install ได้เลย

 

 

จากภาพ ระบบกำหนด Install VSCode ให้รอจนการติดตั้งเสร็จ

 

ระบบทำการติดตั้ง Microsoft Visual Studio Code (VSCode) บนเครื่องเราสำเร็จแล้ว จากนั้น กดปุ่ม Finish ได้เลย

ติดหน้าแรก google ฟรี รับทำเว็บไซต์

 
ติดต่อ-สอบถาม