GO 101 Installing VSCode

GO 101 Installing VSCode

Go 101 ดาวน์โหลด ติดตั้ง VSCode และ Go Extension กันเถอะ

1.Download VSCode

ให้เราเปิด browser ไปที่ https://code.visualstudio.com/download เลือกได้ 3 ระบบปฏิบัติการได้แก่ Windows, Linux, Mac ในที่นี้เลือก Windows และ System Installer แบบ 64 bit

 

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้ double click ไฟล์ VSCodeSetup-x64-1.59.0 ดังภาพแล้วเลือก I accept the agreement จากนั้นกดปุ่ม Next >

 

 

คุณสามารถเลือก Path ที่ต้องการ Install VSCode ได้โดยเลือกปุ่ม Browse… แต่เพื่อให้ง่ายในที่นี้เลือกค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดมาให้คือ C:Program FilesMicrosoft VS Code. ดังภาพ จากนั้นกดปุ่ม Next >

กดปุ่ม Next > โดยใช้ค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดมาให้รับทำเว็บไซต์

 

 

ให้เลือก Create a desktop icon และ Add to PATH (requires shell restart) ดังภาพแล้วกดปุ่ม Next >

 

 

ระบบจะแสดงหน้า Ready to Install ขึ้นมา เพื่อให้เราทราบรายละเอียดการ Install VSCode เป็นอย่างไร จากนั้นกดปุ่ม Install ได้เลย

 

 

จากภาพ ระบบกำหนด Install VSCode ให้รอจนการติดตั้งเสร็จ

 

 

ระบบทำการติดตั้ง Microsoft Visual Studio Code (VSCode) บนเครื่องเราสำเร็จแล้ว จากนั้น กดปุ่ม Finish ได้เลย

 
ติดต่อ-สอบถาม