Install Extension Golang

Install Extension Golang

เลือก Extensions (Ctrl + Shift + X) ดังภาพ

พิมพ์ go เข้าไปในช่องค้นหา จะพบ Go Extension ดังภาพ จากนั้นเลือกและกดปุ่ม Install รับพัฒนาโปรแกรม

 

เมื่อลง Extension เสร็จ จะมีข้อความ This extension is enabled globally. ถือว่าสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้ว 

ติดต่อ-สอบถาม