รับเขียบเว็บไซต์ วิธี ลงข้อมูล Posts / Page


วิธี ลงข้อมูล Posts / Page ของ WordPress

WordPress มีระบบการลงข้อมูล 2 รูปแบบหลักๆ คือ Posts และ Page ซึ่งหลายคนอาจจะยังแยกไม่ออกว่าต่างยังไงบ้าง ซึ่งลึกๆแล้วมันมีข้อแตกต่างอยู่บ้าง ในบทความนี้เราจะมารู้จักกันมากขึ้น รวมถึงวิธีการประยุกต์ไปใช้งานได้ถูกต้องถูกจุด และทำให้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Posts เหมาะสำหรับ รับเขียบเว็บไซต์ บทความ เขียน Blog  หรือข่าวสารกิจกรรม ซึ่งสามารถแยกบทความตามหมวดหมู่ (Category) และแท๊ก(Tag) และยังมีระบบการตั้งเวลาโพสอัตโนมัติ มีวันเดือนปีที่โพส  มีระบบการเขียนข้อความเกริ่นนำ(Excerpt) สามารถประยุกต์ใช้กับ เว็บไซต์บทความ เว็บไซต์ข่าวสาร/กิจกรรม เว็บไซต์รีวิว เป็นต้น

Page เหมาะสำหรับการทำหน้าเพจทั่วไป เช่น Home, About, Contact, Service สำหรับทำเว็บไซต์และ รับเขียบเว็บไซต์ริษัททั่วไป จะไม่มีการแยกตามหมวดหมู่ (Category) และแท๊ก(Tag)

1.วิธี Add new Posts


เพิ่มข้อมูลลงในPosts

หลังจากที่ติดตั้ง Plugin เรียบร้อย จะมีเมนูหลักด้านซ้ายโผล่ขึ้นมาชื่อ All-in-One WP Migration

 • คลิกที่ Add new
 • เพิ่มหัวข้อหรือชื่อเรื่อง
 • ใส่ข้อมูลตามที่เตรียมมา 

2.วิธี เปลี่ยน link

การแก้ไขlink อยากเปลียนใหม่ โดยกดปุ่มที่มีชื่อว่า Edit แล้วทำการแก้ไข เสร็จแล้วกดปุ่มOK

แนะนำ อย่าใส่linkเป็นภาษาไทยเพราะจะส่งผลกระทบเวลาย้ายเว็บไซต์หรือจะแสดงlinkจะขึ้นตัวอักษรเพี้ยน

3.วิธี ใส่รูปหน้าปก


ขั้นตอนการเลือกรูปหน้าปก

 • เลือกรูปที่ต้องการ

 • เสร็จแล้ว กดปุ่ม Set featured image เพื่อทำการเลือกรูปภาพ

 • เสร็จแล้วกับการใส่รูปหน้าปก

 • กดปุ่ม Publishหรือบันทึก


4.วิธี Add new Categories(หมวดหมู่)


วิธีเพิ่มหมวดหมู่

 • เลือกCategoriesหรือหมวดหมู่
 • ใส่ชื่อหมวดหมู่ 
 • Parent Category คือ เป็นหมวดหมู่ย่อย
 • เสร็จแล้วกดปุ่ม Add New Categories
แนะนำ อย่าใส่Slugเป็นภาษาไทยเพราะจะส่งผลกระทบเวลาย้าย รับเขียบเว็บไซต์ หรือจะแสดงlinkจะขึ้นตัวอักษรเพี้ยน
ติดต่อ-สอบถาม